Nobelstraat 14-18, Utrecht, Netherlands

Among the thousands of national and municipal monuments, hundreds of buildings are monumental without such status. Also this block dates from the end of the 19th century and for which on 11 July 1893 the building permit for 3 shop houses was issued. Located on the Nobelstraat at the corner of the Lange Jufferstraat, built in eclectic style. Remarkable fact: many people, including real Utrecht residents, think that Nobelstraat derives its name from the world-famous Alfred Nobel, but nothing could be further from the truth. In all probability it is named after the 17th century Utrecht family Nobel.

Tussen de duizende rijks- en gemeentelijke monumenten staan nog honderden monumentale zonder een dergelijke status. Zo ook dit blok dat dateert uit het einde van de 19e eeuw en waarvoor op 11 juli 1893 de bouwvergunning voor 3 winkelhuizen werd afgegeven. Gelegen aan de Nobelstraat hoek Lange Jufferstraat, gebouwd in eclecticistische stijl. Opmerkelijk feit: zeer veel mensen, waaronder ook echte Utrechters, denken dat de Nobelstraat haar naam ontleend aan de wereldberoemde Alfred Nobel, maar niets is minder waar. Naar alle waarschijnlijkheid is ze vernoemd naar de 17e eeuwse Utrechtse familie Nobel.

2020-04-21

home