Noordelijke Oudegracht, Utrecht, Netherlands

There are also many monuments on the northern part of the Oudegracht. In this post 2 rows. The numbers 26 to 48 (photo 1) and 78 to 92 (photo 2). Everything built on wharf cellars with associated wharves. Almost all buildings in these photos are listed as a national monument, a municipal monument and a status without monuments. The cellars date from the Middle Ages, most of the houses in their current (basic) form date around the 19th century.

Aan het noordelijke deel van de Oudegracht staan ook veel monumenten. In deze post 2 rijtjes. De nummer 26 t/m 48 (foto 1) en 78 t/m 92 (foto 2). Alles gebouwd op werfkelders met bijbehorende werven. Vrijwel alle panden op deze foto's zijn rijksmonument, een gemeentelijk monument en een zonder monumenten status. De kelders dateren uit de middeleeuwen, de meeste woningen dateren in de huidige (basis)vorm rond de 19e eeuw.

2022-11-12

1 2
home