Onderwegkerk Blauwkapel, Utrecht, Netherlands

Again a national monument, a (little) church in Utrecht (NL) this time. Because of the special construction and certain parts of this church, this building and the organ placed therein are both regarded as monumental heritage. The predecessor of this chapel is probably already built in the 11th century. In 1451 this chapel was replaced by the current church. A slender tower, a single nave with small cross chapels and choir make this church a cross church. The smallest in the Netherlands. The whole is late gothic.

Opnieuw een rijksmonument, een kerk(je) in Utrecht dit keer. Vanwege de bijzondere bouw en bepaalde delen van deze kerk worden dit gebouw en het daarin geplaatste orgel beide gezien als monumentaal erfgoed. De voorganger van deze kapel is waarschijnlijk al in de 11e eeuw gebouwd. In 1451 is deze kapel vervangen door de huidige kerk. Een slanke toren, eenbeukig schip met smalle dwarskapellen en koor maken van deze kerk een kruiskerk. De kleinste in Nederland. Het geheel is laatgotisch.

2018-09-30

1 2 3
home