Oude Dorpskerk, Bunnik

The old village church in Bunnik dates from the 12th or 13th century. It is one of the first brick churches in the Netherlands. The Romanesque tower is the oldest and was built around 1200 as a (defensible) watchtower. Various renovations have taken place over the centuries. The current appearance dates from 1954. During a major restoration, the roof was given a different appearance, the building was plastered white and the windows were returned to a more original appearance. The building is a national monument. In the photo on the right you can see the 'white houses' from the previous post.

De oude dorpskerk in Bunnik dateert uit de 12e of 13e. Het is een van de eerste bakstenen kerken in Nederland. De romaanse toren is het oudst en werd rond 1200 als (verdedigbare) uitkijktoren gebouwd. In de loop der eeuwen hebben diverse verbouwingen plaats gevonden. Het huidge aanzicht dateert van 1954. Bij een grote restauratie kreeg het dak toen een ander uiterlijk, werd het gebouw wit gepleisterd en werden de ramen teruggebracht naar een meer oorspronkelijk uiterlijk. Het gebouw is een rijksmonument. Op de foto zijn rechts de 'witte huisjes'uit de vorige post te zien.

2024-06-27

home