Oudegracht 149, Utrecht, Netherlands

The Oudegracht in Utrecht continues to offer a wealth of beauty. This monumental building of medieval origin is located at number 149 (center in the photo). Like so many houses on the canals, this one has also been converted into retail space with apartments above. In the foreground on the right is a building from the 2nd half of the 19th century. It replaces 3 medieval houses: 'Huis Leeuwenberch', 'Valckendael' and 'Groot Craeckenborg'. 'Groot Groenewoude' is on the left. Also with a facade from the 2nd half of the 19th century, with medieval side walls behind it. The cellars and yards beneath the buildings are clearly visible. All buildings are national monuments.

De Oudegracht in Utrecht blijft een schat aan schoonheid bieden. Op nummer 149 (midden op de foto) staat dit monumentale pand van middeleeuwse oorsprong. Zoals zoveel woonhuizen aan de grachten is ook dit verbouwd tot winkelruimte met bovenliggende appartementen. Voorstaand rechts staat een pand uit de 2e helft van de 19e eeuw. Het vervangt 3 middeleeuwse woningen: Huis Leeuwenberch, Valckendael en Groot Craeckenborg. Links staat Groot Groenewoude. Eveneens met een gevel uit de 2e helft van de19e eeuw, met daar achter nog middeleeuwse zijmuren. Duidelijk zichtbaar zijn de kelders en de werven onder de panden. Alle gebouwen zijn een rijksmonumenten.

2022-11-09

home