Oudegracht 192, Utrecht, Netherlands

On special request: the building at Oudegracht 192. These national monuments date from the 19th century. Based on the architectural style they will be built around 1850. Two residential houses with cellar and wharf in a late neo-classicist / eclectic style. The whole to replace other buildings. The wharf cellars on which those old and current buildings stood/stand date from the 12th and 13th centuries. Since the early 20th century, the ground floor has been a commercial space. From 1920, Café-Restaurant Laponder, which is then located at this address, appeared in job advertisements. In the early 1930s it was the favorite pub of the poet Martinus Nijhoff. On 9 December 1935 IJzerhandel Schumacher settles in the building. On December 4, 1945, the Cadi Club (Military Cantine Service) was founded in this facility, of which Prince Bernhard became a customer and name giver. At the beginning of this (21st) century, Dille & Kamille settles in the building.

Op speciaal verzoek: het pand aan de Oudegracht 192. Deze rijksmonumenten stammen uit de 19e eeuw. Afgaande op de bouwstijl en de datum van inschrijving als monumenten (1967) lijkt het geheel rond 1850 gebouwd te zijn. Twee woonhuizen met kelder en werf in een laat neo-classicistische/eclectische stijl. Vervangers van eerdere, vaak houten gebouwen. De werfkelders waarop die oude en huidige panden stonden resp. staan dateren uit de 12e en 13e eeuw. De begane grond is sinds het begin van de 20ste eeuw ingericht als bedrijfsruimte met woningen op de bovenliggende verdiepingen. Vanaf 1920 komt het inmiddels hier gevestigde Café-Restaurant Laponder voor in personeelsadvertenties. Begin jaren 1930 was het de stamkroeg van de dichter Martinus Nijhoff. Op 9 december 1935 vestigt IJzerhandel Schumacher zich in het pand. Op 4 december 1945 wordt in deze gelegenheid de Cadi-club (Militaire Cantine Dienst) opgericht, waarvan prins Bernhard klant en naamgever wordt. Aan het begin van deze (21e) eeuw vestigt Dille & Kamille zich in het gebouw.

2020-05-01

1 2
home