Oudegracht Utrecht in winter

The Oudegracht is the most famous canal in the Dutch city of Utrecht. The approximately two kilometer long canal can be regarded as the connecting piece between the Kromme Rijn and the Vecht and cuts through the entire city center from south to north. For centuries it has been the main artery of the city. The system of wharves and wharf cellars of the Oude- and Nieuwegracht in Utrecht is unique in the world on this scale. In 2008, the canal, bridge and canal system was nominated for the UNESCO World Heritage List, but no such nomination has yet taken place.

De Oudegracht is de bekendste gracht in de Nederlandse stad Utrecht. De ongeveer twee kilometer lange gracht is te beschouwen als het verbindingsstuk tussen de Kromme Rijn en de Vecht en doorsnijdt de gehele binnenstad van zuid naar noord. Eeuwenlang is zij de hoofdader van de stad geweest. Het systeem van werven en werfkelders van de Utrechtse Oude- en Nieuwegracht is op deze schaal uniek in de wereld. In 2008 was er sprake van een voordracht van het grachten-, bruggen- en wervenstelsel voor de werelderfgoedlijst van UNESCO, maar zo'n nominatie heeft nog niet plaatsgevonden.

2021-04-12

home