Oudegracht, Utrecht, Netherlands

On this sunny Sunday an atmospheric picture of part of the Oudegracht in Utrecht. This approximately 2 kilometer long sailing route dates back to the 12th century and is characterized by the low-lying wharves and wharf cellars. The canal itself, its many bridges (3 of which are visible in the photo), the wharves and the wharf cellars have the status of a national monument. Likewise, many of the buildings built along the canal.

Op deze zonnige zondag een sfeertekening van een deel van de Oudegracht te Utrecht. Deze ongeveer 2 kilometer lange vaarroute dateert uit de 12e eeuw en wordt gekenmerkt door de laag gelegen werven en werfkelders. De gracht zelf, haar vele bruggen (waarvan er 3 zichtbaar zijn op de foto), de werven en de werfkelders hebben de status rijksmonument. Zo ook veel van de panden die langs de gracht zijn gebouwd.

2020-09-06

home