Oudergracht 1, Utrecht, the Netherlands

This special monument (in the center of the photo) is located on the corner of Oudegracht (1) and Oranjestraat in Utrecht. It is a fully basement corner building of 3 storeys with a sloping roof and was built or renovated around 1870/1880. The building has the status of a municipal monument. The 2 buildings (and wharf cellar) that can be seen in the photo on the left originally date from the 15th or 16th century, but have been renovated several times. Both have national monument status.

Op de hoek van de Oudegracht (1) en de Oranjestraat te Utrecht bevindt zich dit bijzondere monument (centraal op de foto). Het is een volledig onderkelderd hoekpand van 3 bouwlagen met kap en is gebouwd of verbouwd rond 1870/1880. Het pand heeft de status gemeentelijk monument. De 2 panden (en werfkelder) die op de foto ter linkerzijde te zien dateren oorspronkelijk uit de 15e of 16e eeuw, maar zijn diverse malen verbouwd. Beide hebben de status rijksmonument.

2022-09-15

1 2
home