Oudergracht 2022, Utrecht, Netherlands

Once more a sunny picture of the Oudegracht, the most famous canal in Utrecht. The approximately two kilometer long watercourse connects the rivers the Kromme Rijn and the Vecht. It cuts through the entire city center from south to north. For centuries it has been the main artery of the city and still is in its own way. The system of yards and wharf cellars on the Oudegracht and Nieuwegracht in Utrecht is unique in the world. The complex dates back to the early 12th century. All objects in this photo, houses, wharves, canals and bridges have the status of a national monument.

Nog maar eens een zonnig plaatje van de Oudegracht, de bekendste gracht in Utrecht. De ongeveer twee kilometer lange waterloop is de verbinding tussen de rivieren de Kromme Rijn en de Vecht. Hij doorsnijdt de hele binnenstad van zuid naar noord. Eeuwenlang is zij de hoofdader van de stad geweest en is dat op haar eigen manier nog steeds. Het systeem van werven en werfkelders van de Utrechtse Oude- en Nieuwegracht is uniek in de wereld. Het complex dateert van het begin van de 12e eeuw. Alle objecten op deze foto, woningen, werven, grachten en bruggen hebben de status rijksmonument.

2022-05-18

home