P. de Gruyter, Utrecht, Netherlands

A 'small monument] in literal and figurative sense. De Gruyter stores, of which this building on the Bemuurd Weerd was one. The Jugendstil letters on the façade have been reconstructed and the special original tile pictures can still be seen inside. Today the Vrijwilligerscentrale Utrecht is housed here.

Een 'klein monumentje' in letterlijke en figuurlijke betekenis. De Gruyter-winkels, waarvan dit pand aan de Bemuurde Weerd er één was. De Jugendstil letters op de voorgevel zijn gereconstrueerd en binnen zijn nog de bijzondere originele tegeltableaus te zien. Tegenwoordig is de Vrijwilligerscentrale Utrecht hier gehuisvest.

2018-09-08

home