Paushuize, Utrecht, Netherlands

Paushuize is located on the corner of the Kromme Nieuwe Gracht and Achter Sint Pieter in Utrecht. It owes its name to the only Dutch Pope Adrian VI who had the house built in 1517. At that time he was not yet a pope, but connected to the court of Emperor Charles V in Spain. He once hoped to return to Utrecht. In 1522, however, he was elected Pope. He died in Rome one year later. He never lived in the house in Utrecht. The house has had multiple destinations and has undergone several renovations. Nowadays, Paushuize is used as a representative space for the King's Commissioner and the provincial government. It is a national monument.

Paushuize is gelegen op de hoek van de Kromme Nieuwe Gracht en Achter Sint Pieter in Utrecht. Het heeft zijn naam te danken aan de enige Nederlandse paus Adrianus VI die het huis in 1517 liet bouwen. Toen was hij nog geen paus, maar verbonden aan het hof van keizer Karel V in Spanje. Hij hoopte ooit in Utrecht terug te keren. In 1522 werd hij echter tot Paus gekozen. Een jaar later stierf hij in Rome. Hij heeft het huis in Utrecht dus nooit bewoond. Het huis heeft meerder bestemmingen gehad en verschillende verbouwingen ondergaan. Tegenwoordig wordt Paushuize gebruikt als representatieve ruimte voor de commissaris van de Koning en het provinciebestuur. Het is een rijksmonument.

2018-11-16

home