Pieterskerk, Utrecht, Netherlands

The Pieterskerk in Utrecht is one of the oldest in the city. It was built in the early 11th century in Romanesque style (arched windows at the top right). Over the centuries, various fires destroyed parts of the church. Recovery took place in the then customary gothic style (pointed windows). Two of the towers were destroyed during the tornado of 1674. The same storm destroyed the nave of the Dom Church (St. Martins Catrheral) and many elements of other churches and buildings.

De Pieterskerk in Utrecht is een van de oudste van de stad. Hij werd gebouwd in het begin van de 11e eeuw in Romaanse stijl (boogramen rechtsboven). Door de loop der eeuwen hebben diverse branden delen van de kerk verwoest. Herstel vond plaats in de inmiddels gebruikelijke gotische stijl (spitsboogramen). Twee van de torens werden tijdens de tornado van 1674 verwoest. Dezelfde storm verwoeste het middenschip van de Domkerk en veel elementen van andere kerken en gebouwen.

2018-05-23

home