Poortgebouw Kromhout Kazerne, Utrecht, Netherlands

Gate building of the former Kromhout barracks at the Prins Hendriklaan in Utrecht. Transitional architecture with style elements such as Berlagianism and Chalet style. The old Kromhout barracks were built between 1910 and 1913 to a design by Captain of the Royal Engineers P.J. Post van der Steur. The building is now used by Utrecht University (together with several other buildings on the site): International Campus with the English-speaking University College Utrecht and the Utrecht University School of Economics. The gatehouse is a national monument.

Poortgebouw van de voormalige Kromhoutkazerne aan de Prins Hendriklaan te Utrecht. Overgangsarchitectuur met stijlelementen als Berlagianisme en Chalet. De oude Kromhoutkazerne werd gebouwd tussen 1910 en 1913 naar een ontwerp van Kapitein der Genie P.J. Post van der Steur. Het gebouw wordt (samen met andere gebouwen op het voomalig kazerneterrein) tegenwoordig gebruikt door de Universiteit Utrecht: 'International Campus' met het Engelstalige University College Utrecht en de Utrecht University School of Economics. Het poortgebouw is een rijksmonument.

2018-07-06

home