Prinses Beatrixsluis, Vreeswijk, Netherlands

The Princess Beatrix locks is a lock complex in the Dutch municipality of Nieuwegein with three chambers. Via the Lek Canal, they form the shipping connection between the River Lek and the Amsterdam-Rhine Canal. They were, as the first building in the Netherlands, named in 1938 after the then newly born Princess Beatrix. The length of the two oldest chambers is 225.00 m and the width 18.00 m. The threshold depth south side (outside) NAP -4.60 m, north side (inside) KP -4.20 m. They are located east of Nieuwegein -Vreeswijk and are owned by Rijkswaterstaat. About 50,000 ships pass through these locks every year. All four lock gates were replaced between 2011 and 2013. The lifting doors, like the lock, date from 1938, and were last refurbished between 1986 and 1990. In connection with the increased traffic on the Lek Canal and the increase in scale in inland shipping, the Ministry of Infrastructure and the Environment decided in 2012 to construct a third lock chamber on the east side of the lock. This was taken into use on February 6, 2019.

De Prinses Beatrixsluizen is een sluizencomplex in de Nederlandse gemeente Nieuwegein met drie kolken. Ze vormen via het Lekkanaal de scheepvaartverbinding tussen de rivier de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ze zijn, als eerste bouwwerk in Nederland, in 1938 vernoemd naar de toen net geboren prinses Beatrix. De lengte van de twee oudste kolken is 225,00 m en de breedte 18,00 m. De drempeldiepte zuidzijde (buitenkant) NAP -4,60 m, noordzijde (binnenkant) KP -4,20 m. Ze liggen ten oosten van Nieuwegein-Vreeswijk en zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Jaarlijks passeren ca. 50.000 schepen deze sluizen. Tussen 2011 tot 2013 zijn alle vier sluisdeuren vervangen. De hefdeuren stammen, net als de sluis, uit 1938, en zijn tussen 1986 en 1990 voor het laatst opgeknapt. In verband met het toegenomen verkeer op het Lekkanaal en de schaalvergroting in de binnenvaart heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2012 besloten een derde schutkolk aan te leggen aan oostzijde van de sluis. Deze is op 6 februari 2019 in gebruik genomen.

2017-06-17

home