Rabobank Bestuursgebouw, Utrecht, Netherlands

One of the most iconic buildings in the city of Utrecht is the Rabobank Bestuurscentrum (head office in the Netherlands). The two connected towers (nickname 'binoculars') on the Croeselaan form the highest office building in the city with 105 meters (27 floors). As always with the design of tall buildings the rule was: no higher than the Dom Tower (112 meters). The money is placed above the government (municipal office 92 mtr) ... ;-). See post August,13 2018.

Een van de meest iconische gebouwen in de stad Utrecht is het Rabobank Bestuurscentrum (hoofdkantoor Nederland). De twee verbonden torens (bijnaam 'verrekijker') aan de Croeselaan vormen met 105 meter (27 verdiepingen) het hoogste kantoorgebouw van de stad dat in juni 2011 in gebruik is genomen. Zoals steeds bij het ontwerp van hoge gebouwen gold de regel: niet hoger dan de Domtoren (112 mtr). Het geld is wel boven de overheid (gemeentekantoor 92 mtr) geplaatst ... ;-). Zie post 13 augustus 2018.

2018-09-13

1 2
home