Rijksstraatweg, De Meern, Utrecht

There are also many beautiful buildings outside the old city of Utrecht. This beautiful monumental house is located on the Rijksstraatweg in Utrecht - De Meern. Built around 1800. Once the presbytery of the former R.K. church Our Lady of the Assumption; now the 'Metal Cathedral'. The house is a municipal monument.

Ook buiten de oude stad Utrecht staan veel mooie gebouwen. Aan de Rijksstraatweg in Utrecht - De Meern staat dit prachtige monumentale woonhuis. Gebouwd rond 1800. Ooit de pastorie van de voormalige R.K. kerk O.L.-Vrouwe ten Hemelopneming; nu de 'Metaalkathedraal'. Het woonhuis is een gemeentelijk monument.

2023-07-01

home