Rondpoort 1, Utrecht, Netherlands

Again a special meeting of old and new (see also the post of 10 November 2018). Behind the Twijnstraat in Utrecht is a yard along the Oudegracht on which no yard cellars have been built, but houses. In 2000, between the historic buildings (18th and 19th centuries) on the 'Twijnstraat aan de Werf', this striking, modern designed house appeared. The site on which the house was built had been set aside since 1953 and was used as a landfill. The plot is only 39 m2 in size (see also the post of 14 September 2018). The 'tower' of 4 floors is very inventively designed and offers 127 m2 of living / working space. A credit to architect Robert van den Hout. None of the properties in this photo has a monument status.

Opnieuw een bijzondere ontmoeting van oud en nieuw (zie ook de post van 10 november 2018). Achter de Twijnstraat in Utrecht ligt een werf langs de Oudegracht waaraan geen werfkelders zijn gebouwd maar woonhuizen. Tussen de historische panden (18e en 19e eeuw) aan de 'Twijnstraat aan de Werf' verscheen in 2000 dit opvallende, modern vormgegeven woonhuis. Het terrein waarop het huis is gebouwd lag sinds 1953 braak en werd als vuilnisbelt gebruikt. Het kavel is slechts 39 m2 groot (zie ook de post van 14 september 2018). De 'toren' van 4 verdiepingen is zeer inventief ontworpen en biedt 127 m2 woon/werkoppervlakte. Een verdienste van architect Robert van den Hout. Geen van de panden op deze foto heeft een monumentenstatus. Meer informatie: http://www.robertvandenhout.nl/rondpoort/rondpoort.htm

2019-03-31

home