Servaasbolwerk, Utrecht, Netherlands

This row of mansions is located on the Servaasbolwerk in Utrecht. Special because of the eclectic style in which the buildings were built at the end of the 19th century and because of the (joint) location along the Stadsbuitengracht. All objects have the status of national monument.

Aan het Servaasbolwerk te Utrecht staat dit rijtje herenhuizen. Bijzonder vanwege de eclectische stijl waarin de panden eind 19e eeuw gebouwd zijn en vanwege de (gezamenlijke) ligging langs de Stadsbuitengracht. Alle objecten hebben de status rijksmonument.

2021-06-16

1 2
home