Spoorwegmuseum, Utrecht, Netherlands

It looks like a fairy tale, even Disney maybe, but nevertheless ... Utrecht Maliebaan station is a station on the Hilversum - Lunetten railway line, in which the Dutch Railway Museum has been established since 1954. The station was built by the Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). Construction began on September 4, 1873. The architect is presumably A.L. van Gendt who designed it in an eclectic architecture that was somewhat reminiscent of classicism. After HIJSM and others merged into N.V. Nederlandse Spoorwegen in 1938, the Maliebaanstation was considered redundant and closed on 15 October 1939. In 1954 the building was given a new destination as Dutch Railway Museum. Since 1975 national monument.

Station Utrecht Maliebaan is een station aan de spoorlijn Hilversum - Lunetten, waarin sinds 1954 het Nederlands Spoorwegmuseum is gevestigd. Het station is gebouwd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). Met de bouw is begonnen op 4 september 1873. De architect is vermoedelijk A.L. van Gendt die het ontwierp in een nog enigszins aan het classicisme herinnerende eclectische architectuur. Nadat HIJSM en andere in 1938 fuseerden tot N.V. Nederlandse Spoorwegen werd het Maliebaanstation als overtollig beschouwd en op 15 oktober 1939 gesloten. In 1954 kreeg het gebouw een nieuwe bestemming als Nederlands Spoorwegmuseum. Sinds 27 november 1975 rijksmonument.

2018-09-04

home