Stadskasteel Leeuwenberg, Utrecht, Netherlands

There are many monuments on the Oudegracht in Utrecht. Amongst those this row. In the middle, with the white plastered facade, Stadskasteel 'Leeuwenburg'. Originally it dates from the 1st half of the 14th century. In 1985 it was restored and converted into an apartment complex. The roof construction consists for a large part of still quite medieval components. It is underpinned with a basement that is so characteristic of Utrecht. The house on the right is called 'Klein Leeuwenberg'. All buildings in this fa├žade row have the status state or municipal monument.

Aan de Oudegracht te Utrecht liggen vele monumenten. Daaronder dit rijtje. In het midden, met de wit gepleisterde gevel, Stadskasteel Leeuwenburg. Oorspronkelijk dateert het uit de 1e helft van de 14e eeuw. In 1985 werd het gerestaureerd en omgebouwd tot appartementencomplex. De kapconstructie bestaat voor een groot deel uit nog vrij gave middeleeuwse constructiedelen. Het is onderbouwd met een voor Utrecht zo karakteristieke werfkelder. Het huis ter rechterzijde wordt 'Klein Leeuwenberg' genoemd. Alle panden in deze gevelrij hebben de status rijks of gemeentelijk monument.

2019-02-22

home