Theehuis Maarssen

To make the picture of the area more complete, a few photos of the tea house located opposite the Doornburgh estate (see the post of March 14, 2024) on the other side of the Vecht. The house was built in 1985 in 17th century style. The house consists of 4 floors with a combined area of ??almost 200 m2. The plot is not freely accessible; for a photo (3) of the front, material from the owner's website was used,

Om het beeld van de omgeving wat completer te maken een paar foto's van het theehuis dat tegenover buitenplaats Doornburgh (zie de post van 14 maart 2024) aan de overkant van de Vecht ligt. Het huis is in 1985 in 17e eeuwse stijl gebouwd. Het woonhuis bestaat uit 4 verdiepingen met een gezamelijke oppervlakte van bijna 200 m2. Het perceel is niet vrij toegankelijk; voor een foto (3) van de voorzijde is gebruik gamaakt van beeldmateriaal van de website van de eigenaar. https://theekoepel.com/nl

2024-03-30

1 2 3
home