Theekoepel Nieuwe Vecht, Maarssen

On the grounds of the country estate 'Leeuw en Vecht' (see previous post) there is this tea dome called 'Nieuwe Vecht'. Built at the end of the 18th century, the dome is part of the original buildings of the country estate. The 2nd photo shows the mansion and the tea dome together. Both have national monument status.

Op het terrein van buitenplaats 'Leeuw en Vecht' (zie vorige post) staat deze theekoepel genaamd 'Nieuwe Vecht'. Gebouwd aan het einde van de 18e eeuw behoort de koepel tot de oorspronkelijke bebouwing van de buitenplaats. Op de 2e foto zijn het landhuis en de theekoepel samen te zien. Beide hebben de status rijksmonument.

2024-03-21

1 2
home