Tivoli Utrecht Netherlands

This well-known national monument is located on Oudegracht 245 in Utrecht. It has a very rich history. Originally it is a Regulierenklooster (mentioned in the previous post). Then it became an orphanage. In the 20th century it was radically renovated and until 1970 it was a party hall and meeting center for the Dutch Trade Union of Rail and Tram personnel. The building from the previous post was part of this complex. After several years of vacancy, it served from 1981 for the internationally renowned Poppodium Tivoli. That stage has been part of Tivoli Vredenburg, the new concert hall in Utrecht, since 2014. The 2 buildings on the right and the 2 on the far left are also national monuments.

Aan de Oudegracht 245 in Utrecht staat dit bekende rijksmonument. Het heeft een zeer rijke historie. Van oorsprong is het een Regulierenklooster (genoemd in de vorige post). Daarna werd het een weeshuis. In de 20ste eeuw is het ingrijpend verbouwd en tot 1970 feestzaal en ontmoetingscentrum voor de Nederlandse Vakbond van Spoorweg- en Trampersoneel geweest. Het pand uit de vorige post was onderdeel van dit complex. Na een aantal jaren leegstand heeft het vanaf 1981 dienst gedaan voor het internationaal vermaarde Poppodium Tivoli. Dat podium is sinds 2014 onderdeel van Tivoli Vredenburg, het nieuwe concertgebouw van Utrecht. De 2 gebouwen rechts en de 2 uiterst links zijn ook rijksmonumenten.

2021-01-29

home