Toque Toque, Oudergracht, Utrecht

This municipal monument is located on the corner of Oudegracht and Vinkenburgstraat, near the Bakkerbrug. The historic building dates from about 1864. It has undergone the necessary renovations, the last (major) at the beginning of this century. The property has a courtyard garden where the bustle of the city is barely noticeable. Like almost all buildings on the canal, this building also has a wharf cellar. Since 1986, the complex has been home to restaurant Toque Toque Foodcafé.

Op de hoek van de Oudegracht en de Vinkenburgstraat, bij de Bakkerbrug, bevindt zich dit gemeentelijke monument. Het historische pand dateert van ca. 1864. Het heeft de nodige verbouwingen ondergaan, waarvan de laatste (grote) aan het begin van deze eeuw. Het pand beschikt over een binnentuin waar de drukte van de stad nauwelijks merkbaar is. Zoals vrijwel alle panden aan de gracht beschikt ook dit pand over een werfkelder. Sinds 1986 is het complex de thuishaven van restaurant Toque Toque Foodcafé.

2022-10-21

home