Twijnstraat a/d Werf, Utrecht, Netherlands

This wharf is located in the Museum Quarter, opposite the complex of the former brewery 'De Boog'. Formerly 'Werf aan de Twijnstraat', nowadays 'Twijnstraat aan de Werf'. When Utrecht received city rights in 1122, the area, a not unimportant trading settlement, came to fall within the city limits. The higher Twijnstraat was already a shopping street in the 13th century. Various important (trade) routes have converged here since the Middle Ages. The buildings on the site are very diverse. From medieval to (very) modern. Many of the buildings (and other objects) have monument status (national or municipal).

Deze werf ligt in het Museumkwartier, tegenover het complex van de voormalige bierbrouwerij 'De Boog'. Vroeger 'Werf aan de Twijnstraat', tegenwoordig 'Twijnstraat aan de Werf'. Toen Utrecht in 1122 stadsrechten kreeg kwam het gebied, een niet onbelangrijke handelsnederzetting, binnen de stadsgrenzen te vallen. De hoger gelegen Twijnstraat was al in de 13e eeuw een winkelstraat. Diverse belangrijke (handels)routes kwamen hier al vanaf de middeleeuwen samen. De bebouwing aan de werf is zeer divers. Van Middeleeuws tot (zeer) modern. Veel van de panden (en overige objecten) hebben een monumentenstatus (rijks dan wel gemeentelijk).

2022-05-22

home