Villa Allegonda, Katwijk, Netherlands

For once pictures of a monument not in Utrecht, but in Katwijk aan Zee on the North Sea coast. There is this striking Villa Allegonda. Built in 1901 and thoroughly rebuilt in 1916-1918 under the direction of the famous architect J.J.P. Oud (co-founder of De Stijl). Since then, it has undergone many changes, some of which have also been reversed. It has kept the minds of architects busy. After a last restoration (2015 - 2017), it has since been restored to the state of 1936. It is a municipal monument.

Een keertje niet in Utrecht, maar in Katwijk aan Zee aan de Noordzeekust. Daar staat deze opvallende Villa Allegonda. In 1901 gebouwd en in 1916-1918 grondig verbouwd onder leiding van de beroemde architect J.J.P. Oud (mede-grondlegger van De Stijl). Sindsdien heeft het vele wijzigingen ondergaan die deels ook weer teruggedraaid zijn. Het heeft de gemoederen in architectenland behoorlijk beziggehouden. Na een laatste restauratie (2015 - 2017) is het inmiddels weer in de staat van 1936 teruggebracht. Het is een gemeentelijk monument.

2020-07-13

1 2 3
home