Villa Francesca, Utrecht, Netherlands

Villa Francesca was built in 1906 with a series of other similar villas. The monument is situated at the intersection of Van Gentstraat and Trompstraat. The property is set in a walled garden. The whole is a national monument because of its architectural-historical value as an example of an early 20th-century villa. The architecture is different from the current architecture. The villa was probably designed by Joseph Michael Crouwel (see also the post 1 April2019). The urban location also contributes to the monumental appreciation. The surrounding houses are mostly municipal monuments.

Villa Francesca is in 1906 met een reeks andere gelijksoortige villa's gebouwd. Het monument is gesitueerd op de kruising van de Van Gentstraat en de Trompstraat. Het pand ligt in een ommuurde tuin. Het geheel is een rijksmonument vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een vroeg 20ste eeuwse villa. De architectuur is afwijkend van de in de tijd gangbare architectuur. De villa is waarschijnlijk ontworpen door Joseph Michael Crouwel (zie ook de post 1 april2019). Ook de stedebouwkundige ligging draagt bij aan de monumentale waardering. De omringende woningen zijn veelal gemeentelijke monumenten.

2019-10-30

1 2 3 4
home