Vinkegebouw, Staffhorstgebouw, Utrecht, Netherlands

A striking monument in Utrecht is the building on the corner of Vredenburg and Catharijnekade. Built in neoclassical style in 1857 as a complex with five houses. The architect is unknown. The building has a natural stone base with plastered brick walls above it. In 1890 the building became the first business destination. Many of the original details have been lost through renovations. From 1915 to 1975 it was used by fashion house "Gebr. Vinke". Then some years by others. In 1989 "Staffhorst Muziek" settled in the building. In 2001 it got the status national monument. As of 2009 it is in the hands of the municipality and rented out in parts. The building is still popularly called the "Vinke building" or the "Staffhorst building".

Een opvallend monument in Utrecht is het gebouw op de hoek van het Vredenburg en de Catharijnekade. In 1857 in neoclassicistische stijl gebouwd als complex met vijf woonhuizen. De architect is onbekend. Het pand heeft een natuurstenen voet met daarboven gepleisterde baksteen muren. In 1890 kreeg het pand de eerste bedrijfsbestemming. Door verbouwingen zijn veel van de oorspronkelijke details verloren gegaan. Van 1915 tot 1975 werd het gebruikt door modehuis "Gebr. Vinke". Daarna enige jaren door anderen. In 1989 vestigde "Staffhorst Muziek" zich in het gebouw. In 2001 kreeg het de status rijksmonument. Sinds 2009 is het in handen van de gemeente en wordt het in delen verhuurd. In de volksmond heet het gebouw nog steeds het "Vinke-gebouw" of het "Staffhorst-gebouw".

2018-05-21

home