Watertransport op de grachten, Utrecht, Netherlands

The Utrecht canals are used again for which they have been constructed: supply and removal of goods ...
The Oudegracht is the most famous canal in Utrecht. The approximately two kilometer long canal is the connection between the Kromme Rijn and the Vecht. It cuts through the entire city center from south to north. For centuries it has been the main artery of the city. The system of wharves and wharf cellars of the Utrecht Oude- and Nieuwegracht is unique in the world. The complex dates from the early 12th century.

De Utrechtse grachten worden weer gebruikt waarvoor ze aangelegd zijn: aan- en afvoer van goederen ...
De Oudegracht is de bekendste gracht in Utrecht. De ongeveer twee kilometer lange gracht is de verbinding tussen de Kromme Rijn en de Vecht. Hij doorsnijdt de hele binnenstad van zuid naar noord. Eeuwenlang is zij de hoofdader van de stad geweest. Het systeem van werven en werfkelders van de Utrechtse Oude- en Nieuwegracht is uniek in de wereld. Het complex dateert van het begin van de 12e eeuw.

2017-11-15

home