Winkel met appartementen, Oude Gracht, Utrecht

This retail property with apartments above is located at Oudegracht 203 in Utrecht. It was built in 1897 by architect W.J. Vogelpoel. The building shows elements of the French Louis styles and the Renaissance, while classicist influences are also visible. A mixture typical of eclecticism at the end of the 19th century. The building is a national monument because of its architectural-historical value. A good example of a building in eclectic style. Also of urban development value because of its prominent location on the corner opposite a bridge over the Oude Gracht (also national monuments).

Aan de Oudegracht 203 te Utrecht staat dit winkelpand met bovengelegen appartementen. Het is in 1897 gebouwd door architect W.J. Vogelpoel. Het pand vertoont elementen van de Franse Lodewijkstijlen en de renaissance, terwijl ook classicistische invloeden zichtbaar zijn. Een mengeling die typisch is voor het eclecticisme aan het einde van de 19e eeuw. Het gebouw is een rijksmonument vanwege de architectuurhistorische waarde. Een goed en gaaf voorbeeld van een in eclectische stijl opgetrokken woonwinkelpand. Tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de prominente ligging op de hoek tegenover een brug over de Oude Gracht (ook rijksmonumenten).

2021-10-30

home