Winkel van Sinkel

In the post of December 1st, 2018 this monument was captured by night. Today in bright sunlight. De Winkel van Sinkel (store of sinkel) in Utrecht was built between 1837 and 1839 on the Oudegracht. The designer of the building was the Rotterdam city architect Pieter Adams. It is a neoclassical, plastered building. The architect probably had the idea in England to decorate the fa├žade with pillars in the form of four caryatids (female statues). The store is seen as the first department store in the Netherlands. Because of certain characteristic elements, it is a national monument.

In de post van 1 december 2018 te zien bij nacht. Vandaag in het zonlicht. De Winkel van Sinkel in Utrecht is tussen 1837 en 1839 gebouwd aan de Oudegracht. Ontwerper van het pand was de Rotterdamse stadsarchitect Pieter Adams. Het is een neoclassicistisch, gepleisterd gebouw. De architect had vermoedelijk in Engeland het idee opgedaan om de voorgevel te sieren met zuilen in de vorm van 4 kariatiden (vrouwenbeelden). De winkel wordt wel gezien als het eerste warenhuis van Nederland. Vanwege bepaalde karakteristieke elementen is het een rijksmonument.

2019-07-22

home