Winkel van Sinkel, Utrecht, Netherlands

De Winkel van Sinkel (store of sinkel) in Utrecht was built between 1837 and 1839 on the Oudegracht. The designer of the building was the Rotterdam city architect Pieter Adams. It is a neoclassical, plastered building. The architect probably had the idea in England to decorate the fa├žade with pillars in the form of four caryatids (female images). The store is seen as the first department store in the Netherlands. Because of certain characteristic elements, it is a national monument. The photos were taken in late autumn, which is why the terraces on the shipyards are still open.

De Winkel van Sinkel in Utrecht is tussen 1837 en 1839 gebouwd aan de Oudegracht. Ontwerper van het pand was de Rotterdamse stadsarchitect Pieter Adams. Het is een neoclassicistisch, gepleisterd gebouw. De architect had vermoedelijk in Engeland het idee opgedaan om de voorgevel te sieren met zuilen in de vorm van 4 kariatiden (vrouwenbeelden). De winkel wordt wel gezien als het eerste warenhuis van Nederland. Vanwege bepaalde karakteristieke elementen is het een rijksmonument. De foto's zijn in de late herfst genomen, vandaar dat de terrassen op de werf nog open zijn.

2018-12-01

home