Wittevrouwen, Utrecht, Netherlands

What more modest this time. Along the city outer canal on the Wittevrouwensingel at the corner of the Biltstraat are several rows of white plastered houses. This also applies to these two blocks that were built around the middle of the 19th century. Unfortunately, further details are missing. Most of these houses are municipal monument.

Wat bescheidener dit keer. Langs de stadsbuitengracht aan de Wittevrouwensingel op de hoek van de Biltstraat staan diverse rijen met witgepleisterde huizen. Zo ook deze twee blokken die rond het midden van de 19e eeuw zijn gebouwd. Verdere gegevens ontbreken helaas. De meeste van deze woningen zijn gemeentelijk monument.

2019-09-17

1 2 3
home